Pobednik

Nemanja Cvetković

+381 69 256 76 56

Nemanja Cvetković

doktor sportskih nauka

Nemanja Cvetković, rođen je 10.03.1985. u Pirotu. Osnovnu školu, kao i Gimnaziju, završio je u Pirotu.

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu upisao je 2004. godine i 2009. godine je uspešno odbranio diplomski rad i stekao zvanje profesora fizičkog vaspitanja i diplomiranog trenera fudbala.

 

Master studije upisuje 2011. godine na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Nišu i 2012. godine uspešno je odbranio master rad na temu „Uticaj škole sporta na motorički razvoj dece predškolskog uzrasta“ i završio studije sa prosečnom ocenom 9.50.

Dobitnik je povelje za najboljeg studenta master studija od strane Univerziteta u Nišu i grada Niša.

Doktorske studije na Fakultetu sporta u Nišu upisuje 2012. godine i od 2015. godine uspešno je odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom „UTICAJ VISOKOINTEZIVNOG INTERVALNOG TRENINGA I REKREATIVNOG FUDBALA NA PARAMETRE ZDRAVSTVENOG FITNESA DEČAKA SA POVIŠENOM TELESNOM MASOM.“

 

Master studije upisuje 2011. godine na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Nišu i 2012. godine uspešno je odbranio master rad na temu „Uticaj škole sporta na motorički razvoj dece predškolskog uzrasta“ i završio studije sa prosečnom ocenom 9.50.

Dobitnik je povelje za najboljeg studenta master studija od strane Univerziteta u Nišu i grada Niša.

Doktorske studije na Fakultetu sporta u Nišu upisuje 2012. godine i od 2015. godine uspešno je odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom „UTICAJ VISOKOINTEZIVNOG INTERVALNOG TRENINGA I REKREATIVNOG FUDBALA NA PARAMETRE ZDRAVSTVENOG FITNESA DEČAKA SA POVIŠENOM TELESNOM MASOM.“

 

Od 2010. godine radi kao profesor sporta i fizičkog vaspitanja u OŠ „Vuk Karadžić“ u Pirotu.

Autor je više naučnih radova. Godine 2010. osniva Sportsko udruženje za decu i omladinu „Pobednik“ u Pirotu koji je zasnovano na unapređenju rada sa decom predškolskog i mlađeškolskog uzrasta.

Sa svom svojom stručnošću i iskustvom, kroz usmeren i strogo programiran rad, ovim projektom uspeva da omogući najmlađim Piroćancima, pre svega jedno zdravo, zanimljivo, lepo i kroz igru, fizički i intelektualno bogato odrastanje.

Više od 400 mališana je uspešno selektirano u različite sportke grane u kojima su nastavili da se bave sportom i ostvaruju najveće sportske rezultate.

U okviru istoimenog udruženja oformljen je i ženski fudbalski klub sa kojim je uspeo da osvoji treće mesto na Republičkom kadetskom takmičenju 2012. godine održanom u Pirotu.

Od 2010. godine je aktivan trener u Specijalnoj Olimpijadi Srbije. U okviru Sportskog udruženja „Pobednik“ 2017. godine angažovan je kao koordinator na projektu IPA CBC Bugarska-Srbija pod brojem CB007.1.21.030 koji je februara 2018. godine uspešno priveden kraju.

Nemanja Cvetković je izabran za predsednika „Udruženja profesora sporta i fizičkog vaspitanja pirotskog okruga“ i član je Upravnog odbora „Srposg saveza sporta i fizičkog vaspitanja.“