Pobednik

Mladi preduzetnici danas – uspešni ljudi sutra

U okviru IPA projekta „Mladi preduzetnici danas-uspešni ljudi sutra“ u realizaciji SU Pobednik iz Pirota i biblioteke „Nov život 1919“ iz sela Petrč, u periodu 26.10-30.10.2017. godine održan je treći deo kursa u selu Petrč u Bugarskoj.

Ovo je bio ujedno i poslednji deo obuke u sklopu projekta, na kojem su predavači pokazali polaznicima kako da primenjuju svoje praktično znanje koje su stekli iz oblasti preduzetništva s ciljem pokretanja sopstvenog biznisa i pronalaska posla što je pre moguće. Kurs je održan u periodu proslave desetogodišnjeg jubileja “Dani Zelja”.Tokom ove manifestacije obavljena je anketa građana o razvoju regiona a rezultati će biti obrađeni i predstavljeni u priručniku koji će pružiti sve potrebne informacije vezane za ovaj projekat. Na kraju kursa podeljeni u mešovite timove, polaznici su vršili izlaganje prezentacija sa izrađenim idejama i biznis planom. Međusobnim glasanjem učesnika izabrana su dva tima sa najboljom prezentacijom i idejom a kao nagradu za to svako od njih je osvojio po jedan mp3 player. Kmet sela Petrč svim učesnicima iz Bugarske i Srbije je na kraju kursa uručio sertifikate o uspešnom pohađanju kursa.

https://www.pirotskevesti.rs/mladi-preduzetnici-danas-uspesni-ljudi-sutra-5/